Μαρίνα Αλίμου: Τα δέκα επενδυτικά σχήματα στον διαγωνισμό

Με τη συμμετοχή 10 επενδυτικών σχημάτων έληξε την Τετάρτη η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α’ φάση) για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής:

  1. Κάσος Κτηματική Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία
  2. Άκτωρ Παραχωρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία και Tek-Art Kalamis ve Fenerbahce Marmara Turizm Tesisleri, A.S.
  3. Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών
  4. Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Συμβουλευτική Ναυτιλιακή Ξενοδοχειακή Εταιρεία – Ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας
  5. Πόρτο Καρράς Α.Ε.
  6. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας για την ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση δομών ελλιμενισμού σκαφών
  7. Κοινοπραξία Port Adhos SAS – Dream Yacht Mediterranee – J&P Avax S.A.
  8. Aviareps – Cosmos Ένωση Εταιρειών
  9. Ένωση Εταιρειών Archirodon Group NV – A1 Yacht Trade Consortium Α.Ε. – Στήριξης τεχνική Α.Ε.
  10. Lamda Dogus Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιμένων

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

SHARE