ΔΕΗ: Κάλεσμα στην Shenhua για συμμετοχή στους διαγωνισμούς για τις λιγνιτικές μονάδες

Ôï êåíôñéêü êôÞñéï ôçò ÄÅÇ óôçí ïäü ×áëêïêïíäýëç,ÐÝìðôç 19 Éïõëßïõ 2012 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και SHENHUA που υπογράφηκε στις 10/09/0217 στα πλαίσια της ΔΕΘ είναι ο πρώτος σταθμός – κορύφωση μίας εντατικής δραστηριότητας που προηγήθηκε μεταξύ των δύο εταιριών, οι επαφές των οποίων είχαν ήδη ξεκινήσει εδώ και μήνες με την επίσκεψη της SHENHUA GROUP τον χειμώνα στον σταθμό του Αμυνταίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι επαφές συνεχίστηκαν με την επίσκεψη του Προέδρου της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις της SHENHUA GROUP κατά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα το Μάιο.

Στη συνέχεια τον Ιούνιο του 2017 στα γραφεία της ΔΕΗ πολυπληθής αντιπροσωπεία της SHENHUA GROUP με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο κ. Li Dong συναντήθηκε με κλιμάκιο της Ανώτατης Διοίκησης της ΔΕΗ, όπου τέθηκαν οι βάσεις για τη σύναψη του MoU.

Στις 8/9 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου ανωτέρων τεχνικών στελεχών της SHENHUA GROUP στον ΑΗΣ Μελίτης στη Φλώρινα, όπου μελέτησαν τις εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας του σταθμού για τρεις ώρες.

 Στη συζήτηση που προηγήθηκε της υπογραφής του μνημονίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ πρότεινε στον Πρόεδρο της SHENHUA GROUP τις παρακάτω συγκεκριμένες δράσεις:

1) Εγκαθίδρυση επικοινωνίας μεταξύ του ΚΔΕΠ της ΔΕΗ και του ερευνητικού κέντρου της SHENHUA GROUP.

2) Συμμετοχή της SHENHUA GROUP στη ΔΕΗ Solar Solutions που έχει συστήσει η ΔΕΗ με τον Όμιλο Κοπελούζου από το 2012.

3) Πρόσκληση συμμετοχής της SHENHUA GROUP να συμμετάσχει στη διαδικασία
αποεπένδυσης της λιγνιτικής παραγωγής.

SHARE