Μέσα σε τριάντα μέρες η δήλωση μεταβολών στα στοιχεία του Μητρώου στο Taxis

taxis

Προθεσμία τριάντα ημερών έχουν οι φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα αλλά και νομικές οντότητες, για να ενημερώσουν τη Φορολογική Διοίκηση για τυχόν μεταβολές των στοιχείων που έχουν δηλώσει στο Μητρώο.

Βάσει της σχετικής διάταξης που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο και την οποία ενεργοποιεί με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται μέσα στο διάστημα τριάντα ημερών να ενημερώσουν εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση για τις όποιες μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις λοιπές πληροφορίες που παρείχαν κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο.

Η προθεσμία των τριάντα ημερών ισχύει για την ενημέρωση των μεταβολών στα στοιχεία που αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ενημέρωση μεταβολών στα ατομικά στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν αφορούν σε επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Οι διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από τις 3 Αυγούστου 2016 (ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) και περιλαμβάνουν και περιπτώσεις, για τις οποίες, η προθεσμία των δέκα ημερών για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολής, δεν είχε λήξει κατά την 3-8-2016.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις συγκεκριμένες μεταβολές των στοιχείων μέχρι το χρόνο ενημέρωσης του Μητρώου.

 

SHARE