Λ. Φραγκιαδάκης: Το νέο μοντέλο της Εθνικής – Δύσκολη αλλά επωφελής η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Αυτό που χρειάζεται η οικονομία μας είναι τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος πρόσφορου για επενδύσεις αλλά και την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταθετών, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, κατά την τοποθέτησή του στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

«Με έργα και όχι με λόγια: με την πιστή και επιτυχή τήρηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής μας, αλλά και με την παράλληλη προστασία της αξίας της Τράπεζας που έχει κρατηθεί και που θα μεγαλώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φραγκιαδάκης επέστησε την προσοχή για τους κινδύνους που υπάρχουν.

«Λέμε πως η Εθνική έχει τα κεφάλαια και τη ρευστότητα ώστε να υποστηρίξει δυνατά την Ελληνική οικονομία.
Αν όμως δεν πάρουμε την ιδιοκτησία του προγράμματος σαν χώρα όπως η Εθνική πήρε την ιδιοκτησία του δικού της Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, τότε η προσπάθειά μας θα πέσει στο κενό», πρόσθεσε.

Η ομιλία Φραγκιαδάκη

«Είμαστε σήμερα εδώ για τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε αλλά και για μια επισκόπηση της στρατηγικής μας για το μέλλον.  Παρά τη μακροοικονομική αστάθεια και παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία, εμείς στην Εθνική Τράπεζα θεωρούμε πως το 2016 ήταν μια χρονιά πετυχημένη και μπορούμε να κοιτάζουμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Το 2016 πετύχαμε πολλά. Συνοψίζω:

•    Συνεχίσαμε την υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, καθώς ολοκληρώθηκε η πώληση της Finansbank, του ΑΣΤΗΡ Παλλάς και της NBGI. Από τις αποεπενδύσεις αυτές, τα κύρια βασικά ίδια Κεφάλαια της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 750μ.β.

•    Ειδικά η πώληση της Finansbank μάς επέτρεψε να αποπληρώσουμε την κρατική βοήθεια ύψους €2δις που η Τράπεζα είχε λάβει υπό τη μορφή μετατρεψίμων ομολογιών κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015. Στο τέλος του έτους _ και ύστερα από την αποπληρωμή των CoCos _ o δείκτης CET1 ανήλθε σε 16.3%

•    Εξαλείφθηκαν οι ζημιές στον Όμιλο, επιτυγχάνοντας κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €53εκατ. και σημειώνοντας αύξηση 31% των οργανικών κερδών προ προβλέψεων σε σχέση με το 2015 _ είναι κάτι που προήλθε τόσο από την αύξηση των εσόδων όσο και από την μείωση των λειτουργικών εξόδων (-3.7%).

•    Ξεπερνώντας τον στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού κατά €0,5δις., τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα της τράπεζας μειώθηκαν κατά €2.8δις, διατηρώντας το υψηλότερο επίπεδο κάλυψής τους και σημειώνοντας επίσης την υψηλότερη μείωση στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα.

Έτσι, στο τέλος του 2016 ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 45,1%  _ πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα του του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.

Ενώ  το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 56,5% στην Ελλάδα _ είναι  το υψηλότερο του κλάδου

•    Τέλος και όχι λιγότερο σημαντικό, πρέπει να πω ότι διατηρήθηκε η συγκριτικά ισχυρή θέση ρευστότητάς μας καθώς, στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι η Εθνική Τράπεζα που έχει τη μικρότερη έκθεση στον ELA στο ύψος των €5.8δις κατά το τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2016

Για όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας.  Η Εθνική Τράπεζα ήταν, είναι και θα είναι οι άνθρωποί της.  Οι άνθρωποι της Εθνικής, για μια ακόμη χρονιά, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκρίθηκαν στις δύσκολες προκλήσεις της εποχής.  Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι στο τέλος της περασμένης χρονιάς υλοποιήσαμε επιτυχώς, μεταξύ όλων των άλλων, και το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με την αποχώρηση πάνω από 1.100 συναδέλφων.  Το ότι ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας αποχώρησε, έκανε ασφαλώς περισσότερη τη δουλειά των εργαζομένων στην Εθνική. Αλλά είναι και μια εξέλιξη που μας μας οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στο να είμαστε σε θέση να φέρουμε νέο κόσμο στην Τράπεζα.  Εφεξής το μείγμα της επιτυχίας μας θα βασίζεται εξίσου στη γνώση των εμπειρότερων όσο και στην ορμή των νεώτερων στελεχών μας.

Προχωράμε μπροστά. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου για την εποικοδομητική συνεργασία.  Τα μέλη του Συμβουλίου μας βάζουν το χρόνο και την προσπάθεια, συνεισφέρουν ιδέες για να γίνει η τράπεζα καλύτερη.

Κοιτώντας πάντα προς το μέλλον κι έχοντας ήδη φτάσει στα μέσα του 2017, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας σε όλα τα μέτωπα που έχω ήδη επισημάνει.
Προχωρούμε με τις αποεπενδύσεις σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.  Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής μας στην Βουλγαρία.

Ενώ σήμερα, στη Γενική μας Συνέλευση, καλούμε τους μετόχους μας να εγκρίνουν την επιτυχημένη πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ακολουθήσαμε μία σχολαστική και διαφανή διαδικασία με πέντε στόχους:

•    Την μεγιστοποίηση του τιμήματος πώλησης
•    Την συγκρισιμότητα των προσφορών με ξεκάθαρους όρους
•    Τον έλεγχο της ποιότητας των επενδυτών, δηλαδή την απόδειξη ότι κατέχουν τα απαραίτητα κεφάλαια και τις προθέσεις τους για την ανάπτυξη της εταιρίας
•    Την προστασία της στενής και επιτυχημένης σχέσης μεταξύ τράπεζας και ασφαλιστικής: Την σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας για την διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέσω της τράπεζάς μας για 10 χρόνια με την επιλογή για περαιτέρω ανανέωση για 5 χρόνια
•    Τέλος, την διαφύλαξη του εμπορικού σήματος, σεβόμενοι την ιστορία της Ασφαλιστικής αλλά και την αξία του ονόματός μας

Θεωρούμε ότι καταλήξαμε σε μία συμφωνία που είναι επωφελής για όλες τις μεριές, κυρίως για τους μετόχους μας και την Εθνική Ασφαλιστική.  Η Ασφαλιστική υπήρξε συνοδοιπόρος μας και σύμμαχός μας τα τελευταία 125 χρόνια.  Η αποεπένδυση λοιπόν από την Ασφαλιστική είναι φορτισμένη στιγμή και ένα μεγάλο βήμα για εμάς.
Τα συναισθήματά μας είναι μεικτά όμως βρίσκουμε αυτοπεποίθηση για αυτή την κίνησή μας από το γεγονός ότι η αξία και η επιτυχία της Ασφαλιστικής αποτυπώθηκε στη συναλλαγή και από το γεγονός ότι θα συνεχίσουμε την κοινή μας πορεία μέσα από το νέο μοντέλο συνεργασίας μας.

Οι άνθρωποί μας μπορούν να βασιστούν στο γεγονός ότι οι επενδυτές, η Exin Group, έχει σχέδια ανάπτυξης για την Ασφαλιστική και θα εξελίξει την εταιρία πρωτοστατώντας στην αγορά. Από την άλλη, η Εθνική Τράπεζα θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 110 μονάδες βάσεις ενώ θα ενισχυθεί με ρευστότητα περίπου €770εκατ.
Τόσο τα αυξημένα κεφάλαια όσο και η ρευστότητα που απορρέει από τη Συναλλαγή θα διοχετευθούν στην κύρια δραστηριότητά μας: τη χρηματοδότηση της οικονομίας μας και των επιχειρήσεων.

Αυτή είναι λοιπόν μια καλή στιγμή για να αναλογιστούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Η Εθνική Τράπεζα βαδίζει πλάι στη χώρα μας τα τελευταία 176 χρόνια.
Η Εθνική υπήρξε και παραμένει η πιο δυνατή τράπεζα στην Ελλάδα.  Θυμίζω ότι, στο πέρασμα των χρόνων, η ελληνική οικονομία ακολουθούσε την Εθνική Τράπεζα όσο και η Εθνική Τράπεζα συνοδοιπορούσε με την ελληνική οικονομία.  Το ξέρουμε _ η εγχώρια δημοσιονομική κρίση είχε αντίκτυπό στο τραπεζικό σύστημα.

Οι ασκήσεις, τα stress tests, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2015 και τα αποτελέσματά που έβγαλαν, απαίτησαν άντληση κεφαλαίων κυρίως για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθρεφτίζει την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα.  Αντανακλά επίσης μια πραγματικότητα: πρέπει πολλά να αλλάξουν.

Είναι γεγονός ότι η κοινωνία, πέραν της ύφεσης και της ανεργίας, έχει να αντιμετωπίσει και μια ακόμη πρόκληση: την ανάγκη να αναθεωρήσει ριζικά τις αντιλήψεις της για το οικονομικό γίγνεσθαι. Ο τρόπος με τον οποίο θα βγει η Ελλάδα από την κρίση δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με τον τρόπο που μας έφερε εδώ που είμαστε σήμερα. Θα πρέπει να σκεφτούμε αλλιώς και να δράσουμε αλλιώς.

Αποστολή της Εθνικής είναι να οδηγήσει την αγορά σε μια άλλη αντίληψη για το επιχειρείν και την οικονομική δραστηριότητα.  Μπορούμε να το κάνουμε γιατί ξέρουμε πώς γίνεται. Και το ξέρουμε γιατί και η Εθνική Τράπεζα έπρεπε να αλλάξει _ να αναπροσανατολισθεί.

Με την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 και με την αποδοχή κρατικής ενίσχυσης κληθήκαμε να συμφωνήσουμε στην υλοποίηση ενός αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.

Οι δεσμεύσεις μας απορρέουν από το γεγονός ότι λάβαμε την κρατική ενίσχυση και ισχύουν ακόμα και μετά την αποπληρωμή των CoCos _ κάτι που, όπως επισήμανα νωρίτερα, έχουμε ήδη πετύχει.  Η βασική ιδέα πίσω από το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης είναι να στηριχθεί η  Τράπεζα σε ίδια μέσα και να αποκομίσει κέρδη μέσα από τις κύριες δραστηριότητές της.  Αυτή, νομίζω, ότι είναι και η θέληση όλων μας στην Εθνική Τράπεζα.

Το Σχέδιό μας λοιπόν το υλοποιούμε γιατί εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε και θέλουμε μια Εθνική Τράπεζα δυνατή και ανεξάρτητη _ και, κυρίως, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες.

Οι δράσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης ήταν μεγάλες.  Κληθήκαμε να κάνουμε κινήσεις οι οποίες, χωρίς το σωστό χειρισμό, θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην τράπεζα.  Είμαστε περήφανοι γιατί κρατήσαμε την αξία της Εθνικής Τράπεζας παρά τις γενναίες αποεπενδύσεις.  Κρατήσαμε την αξία της Εθνικής σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα και το τραπεζικό σύστημα.

Δείξαμε ότι ακόμη και ένα πρόγραμμα αποεπενδύσεων δεν μπορεί να πλήξει μια μεγάλη Τράπεζα που μπορεί να προσαρμοστεί στις αντίξοες συνθήκες μιας δύσκολης εποχής, να αναδιαρθρώσει τις δραστηριότητές της και τελικά να βγει πιο δυνατή.

Να βγει πιο δυνατή ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις ενός αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου που διαμορφώθηκε σταδιακά μετά το 2008 και την κρίση. Είναι κάτι που μας δίνει αυτοπεποίθηση στο παρόν και εμπιστοσύνη για το μέλλον.

Κι αυτό γιατί οδηγός μας στο μέλλον είναι η αξία της Εθνικής Τράπεζας που επιβεβαιώθηκε _ σε μια φάση που η Ελλάδα πήγε να υποτιμηθεί. Ο Όμιλός μας αλλάζει όψη. Δίνουμε απόλυτη έμφαση στις αμιγώς τραπεζικές εργασίες ενώ, από πλευράς γεωγραφίας, η ένταση της δραστηριότητάς μας συγκεντρώνεται πλέον μέσα στην Ελλάδα.
Εκεί που είμαστε όχι απλώς απαραίτητοι αλλά αναγκαίοι για να έρθει η ανάκαμψη.

Στη διάρκεια αυτής της αναδιάταξης, η τράπεζά μας ενισχύει τα κεφάλαιά της ενώ αντλεί και ρευστότητα.  Ρευστότητα που πλέον θα διοχετεύεται μέσα στη χώρα καθώς θα λειτουργήσουμε ως παράγοντας επιτάχυνσης της ανάπτυξης της οικονομίας.  Αυτός είναι, άλλωστε, ο φυσικός προορισμός μιας ηγέτιδας τράπεζας.

Να ρυμουλκήσει την αγορά μέσα από την κινούμενη άμμο της στασιμότητας και να την οδηγήσει στην ανάκαμψη.  Την αναδιάταξη των δυνάμεών μας εντός συνόρων, εμείς τη βλέπουμε ως στρατηγικό πλεονέκτημα.  Λόγω του μεγέθους της Εθνικής, οι υποχρεώσεις και αποεπενδύσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης ήταν από τις πιο εκτεταμένες στον τραπεζικό κλάδο.

Έχουμε όμως ήδη υλοποιήσει πάνω από το 90% των δράσεων από πλευράς κεφαλαιακού οφέλους. _ ύστερα κι από την επιτυχημένη συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής με σημαντικό τίμημα.

Μεγάλες αποεπενδύσεις σημαίνει στην πραγματικότητα μεγάλη ενίσχυση των σημερινών μας δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.   Και αυτό ακριβώς είναι που θα κάνουμε.
Έχοντας ήδη ισχυρή θέση σε κεφάλαια και ρευστότητα, την ενισχύσαμε και την ενισχύουμε περαιτέρω.  Και αυτή τη θέση μας θα τη χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε την ισχυρότερη κερδοφορία.  Κερδοφορία που θα έρθει με τρείς τρόπους.

Θα έρθει από την αύξηση των εσόδων μας λόγω της πιστωτικής επέκτασης.
Θα έρθει από τη μείωση του κόστους μας λόγω περαιτέρω λειτουργικής βελτίωσης.
Και θα έρθει επίσης από τη σχολαστική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κοιτώντας μπροστά, η παρουσία της Εθνικής Τράπεζας θα είναι πρωτίστως στην Ελλάδα.   Αυτό όμως δεν μας περιορίζει γεωγραφικά.  Γιατί η Εθνική Τράπεζα θα υπηρετήσει τη γεωγραφία των πελατών της που δεν περιορίζονται από τα ελληνικά σύνορα. Θα κρατήσουμε και θα μεγαλώσουμε τον γεωγραφικό μας ορίζοντα μέσω των επιχειρήσεων που στηρίζουμε και των εξαγωγών τους. Θα χρηματοδοτήσουμε την ανταγωνιστικότητά και την επέκτασή τους.

Συνεπώς, η ισχυρή μας ρευστότητα θα διοχετευθεί στην ελληνική οικονομία για να αποτελέσει το ένα βασικό συστατικό της ανάκαμψης που είναι, βέβαια, οι επενδύσεις. Η Εθνική είναι η τράπεζα που θα υποστηρίξει κεφαλαιακά επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς για μια οικονομία βασισμένη στη δουλειά, τη βελτίωση και την παραγωγικότητα, στην ορθή ανάληψη κινδύνων και στην εξωστρέφεια.

Την ίδια μέριμνα θα δείξουμε και στους ιδιώτες πελάτες μας. Είμαστε η τράπεζα που στηρίζει το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού.  Η τραπεζική σχέση με την Εθνική περνάει από γενιά σε γενιά και η επωνυμία μας έχει γίνει κομμάτι της ελληνικής οικογένειας.  Έχοντας την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων, το πέρασμα στους νεώτερους αποτελεί αβίαστη εξέλιξη.

Έχοντας επενδύσει σταθερά τα τελευταία χρόνια στα ψηφιακά μας κανάλια, θα προωθήσουμε νέους, απλούστερους τρόπους συναλλαγών απευθυνόμενοι όχι μόνο στους νεώτερους αλλά και σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, δείχνοντάς τους πώς μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα με πιο μοντέρνους τρόπους.  Στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μένουμε πιστοί στη φιλοσοφία που έχουμε μοιραστεί μαζί σας και στο παρελθόν.

Σεβόμενοι τους μετόχους και τους καταθέτες μας, θα υποστηρίξουμε αυτούς που θέλουν και μπορούν να επανενταχθούν στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας.  Αλλά δεν θα δείξουμε ανοχή σε όσους από μόνοι τους δεν σέβονται τα κεφάλαιά μας, δηλαδή τα κεφάλαιά σας.

Είμαστε έτοιμοι και υλοποιούμε γενναιόδωρες και δραστικές λύσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα για όσους επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας.  Όμως η Εθνική θα είναι γενναιόδωρη μόνο με όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη και μοιράζονται μαζί μας τη φιλοσοφία πληρωμών..  Η Ελλάδα έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια.  Ο δικός μας στόχος όμως δεν έχει αλλάξει: θέλουμε την Εθνική δυνατή. Όχι μόνο σήμερα ή αύριο _ αλλά και σε έναν απώτερο ορίζοντα χρόνου.
Η τραπεζική αγορά στην Ελλάδα έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική _  ταυτόχρονα έχει αλλάξει ο παγκόσμιος τραπεζικός χάρτης χάρη στις τομές της τεχνολογίας.
Η Εθνική Τράπεζα θα παρακολουθήσει τις αλλαγές και θα διατηρήσει την ισχύ της στην αγορά όπως αυτή θα διαμορφωθεί την επόμενη δεκαετία. Χτίζουμε θεμέλια από τώρα για αυτό.  Και γι’αυτό πρέπει όλοι μας στην Εθνική να καλωσορίζουμε τις αλλαγές και την πρόοδο:  είναι ο σημερινός μας σύμμαχός για την αυριανή μας δύναμη.

Γι’αυτό πρέπει να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, να προστατεύουμε τα κεφάλαιά μας και να ενισχύσουμε την κερδοφορία μας.  Γι’αυτό  με αξιοπιστία και αφοσίωση θα ολοκληρώσουμε τις δεσμεύσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.  Γι αυτό θα φέρουμε τους στόχους μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Γι’αυτό θα συνεχίσουμε την απρόσκοπτη συμμόρφωση με τους κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης. Όλοι αυτοί είναι δικοί μας στόχοι ακόμα και αν κάποιες δεσμεύσεις μας είναι προς τρίτους.
Είναι δικοί μας στόχοι γιατί εμείς θέλουμε την Εθνική ισχυρή, ανταγωνιστική και ανεξάρτητη. Είναι δικοί μας στόχοι γιατί είναι δική μας μέριμνα η δημιουργία αξίας για τους μετόχους, η καλή εξυπηρέτηση των πελατών μας και η παροχή ενός σύγχρονου χώρου εργασίας με προοπτικές και επιτυχίες για τους εργαζομένους μας.  Κλείνοντας, θέλω να μοιραστώ τη σκέψη μου για το πώς εμείς στην Εθνική βλέπουμε την αποστολή μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Ομολογουμένως, η πιστωτική επέκταση είναι ακόμα περιορισμένη. Κάτι που είναι και συνάρτηση του ελλείμματος επενδύσεων στη χώρα μας.
Αυτό που χρειάζεται η οικονομία μας είναι τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος πρόσφορου για επενδύσεις αλλά και την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταθετών.
Ο τρόπος που εμείς προσπαθούμε εδώ και δύο χρόνια να ξαναφέρουμε την εμπιστοσύνη είναι με αυτά που κάνουμε και όχι με αυτά που λέμε.
Με έργα και όχι με λόγια: με την πιστή και επιτυχή τήρηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής μας, αλλά και με την παράλληλη προστασία της αξίας της Τράπεζας που έχει κρατηθεί και που θα μεγαλώσει.

Κάπου σε όλα αυτά υπάρχει όμως ένας κίνδυνος. Λέμε πως η Εθνική έχει τα κεφάλαια και τη ρευστότητα ώστε να υποστηρίξει δυνατά την Ελληνική οικονομία.
Αν όμως δεν πάρουμε την ιδιοκτησία του προγράμματος σαν χώρα όπως η Εθνική πήρε την ιδιοκτησία του δικού της Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, τότε η προσπάθειά μας θα πέσει στο κενό. Δικός μας στόχος είναι πλέον η διατηρήσιμη κερδοφορία. Θέλουμε το μέλλον της τράπεζας να είναι φωτεινό και να διαγράφεται στον ορίζοντα.
Υπηρετούμε το μέλλον και δεν φοβηθήκαμε μπροστά σε κινήσεις που έφεραν μεγάλες αλλαγές. Όπως δεν φοβηθήκαμε, έτσι και δεν θα φοβηθούμε στο μέλλον γιατί ο στόχος είναι καθαρός.

Όλα αυτά τα χρόνια η Εθνική έχει κάνει όλα αυτά που έπρεπε για όλους μας. Η Εθνική μας έκανε αυτό που είμαστε. ‘Ετσι κι εμείς πρέπει συνέχεια να σκεφτόμαστε τί μένει και τί πρέπει εμείς να κάνουμε για την Εθνική. Τί μένει και τί πρέπει να κάνουμε ώστε να παραμείνει δυνατή.

Στη Γενική Συνέλευση στο τέλος του 2015 είχαμε πει πως όλοι μας, οι μέτοχοι, η διοίκηση, οι εργαζόμενοι, είμαστε θεματοφύλακες της ισχύος της Εθνικής _ ο καθένας μας για ένα μικρό μόνο μέρος της ιστορίας της Τράπεζας. Και το καθήκον μας είναι στη θητεία μας να εξασφαλίζουμε ότι η Εθνική θα μπορεί να είναι για τις επόμενες γενιές αυτό που είναι για μας σήμερα. Η ισχυρότερη τράπεζα στη χώρα».

SHARE