Λογαριασμοί ΔΕΗ: Ένα ταληράκι πάνω…

 

Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία καθορίζει το νέο ύψος του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) στα 19,73 ευρώ ανά Mwh, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και ισχύει αναδρομικά από την 1η Απριλίου 2014.

Οπως αναφέρει και η naftemporiki, το ΕΤΜΕΑΡ το πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές της ΔΕΗ -επιχειρήσεις και νοικοκυριά- και κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η αύξηση, κάτι που είχε προαναγγελθεί και από την εισηγητική έκθεση του πολυνόμου, φτάνει περίπου στα 5 ευρώ.

Ανάλογα με την κατηγορία της κατανάλωσης, οι νέες τιμές είναι οι εξής:

  • Υψηλής Τάσης (ΥΤ): 2,23 ευρώ
  • ΜΤ με κατανάλωση > 13 GWh: 2,31 ευρώ
  • Αγροτικής χρήσης MT: 10,83 ευρώ
  • MT με κατανάλωση <13GWh: 12,77 ευρώ
  • Αγροτικής χρήσης ΧΤ: 11,39 ευρώ
  • Οικιακής χρήσης: 26,3 ευρώ
  • Λοιπές χρήσεις ΧΤ: 30,89 ευρώ.

Η προηγούμενη τιμή του ΕΤΜΕΑΡ για τα νοικοκυριά ήταν 20,8 ευρώ και τώρα η τιμή αναπροσαρμόζεται στα 26,3 ευρώ. Η επιβάρυνση για ένα μέσο νοικοκυριό, που καταναλώνει περίπου 1000 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, ανέρχεται περίπου στα 20 ευρώ το χρόνο.

SHARE