Λάμψα: Το Δ.Σ. της Eurobank αποδέχθηκε την εξαγορά του King George

Θετική ήταν η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank στη δήλωση ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης της Λάμψα για την αγορά του ξενοδοχείου King George.

Η “Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε.” ενημερώνει διά της παρούσης το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 17.11.2017 επιστολής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. μας γνωστοποιήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας απεδέχθη τη δήλωση ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης της Εταιρείας μας για την αγορά του ακινήτου, στο οποίο λειτουργεί το ξενοδοχείο KING GEORGE και το οποίο μισθώνει η Εταιρεία μας, δυνάμει της από 24.12.2012 συμβάσεως μισθώσεως, έναντι τιμήματος ποσού 43.000.000 ευρώ. Η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων έγγραφων για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

SHARE