Κ. Μίχαλος: Απαραίτητη η σύνδεση εκπαίδευσης – αγοράς εργασίας

Κ. Μίχαλος: Ενισχύστε τη μαθητεία με επίκεντρο τα Επιμελητήρια

“Να δημιουργηθεί νέα κουλτούρα όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό”, ζήτησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας σε συνέδριο του υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο κ. Μίχαλος επεσήμανε πως στον τομέα αυτό υπάρχει σήμερα μια εμφανής αδυναμία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ για την Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του θεσμού βρίσκεται σε αρκετά αρχικό στάδιο.

“Η καθιέρωση της μαθητείας σε όλους τους μαθητές των ΕΠΑΛ, που προώθησε το Υπουργείο Παιδείας ήταν ένα αποφασιστικό βήμα, με σκοπό τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας”, ανέφερε και πρόσθεσε: “Υπάρχουν βεβαίως μεγάλα περιθώρια – αλλά και ανάγκη – για περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού. Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να συμβάλει σημαντικά και η ενεργοποίηση των φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας, με επίκεντρο τα Επιμελητήρια”.

Όπως τόνισε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, ο επιμελητηριακός θεσμός έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή του συστήματος μαθητείας, με εξαιρετικά αποτελέσματα. “Αυτή την εμπειρία επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε και στην Ελλάδα, υιοθετώντας και προσαρμόζοντας πρακτικές και μοντέλα που έχουν λειτουργήσει με επιτυχία στο εξωτερικό”, ανέφερε ο κ. Μίχαλος.

Όπως τόνισε: “Το Επιμελητήριο, ως φορέας εκπροσώπησης του συνόλου των επιχειρηματικών κλάδων – ένας φορέας που έχει το προνόμιο να συνδυάζει τη βαθιά γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων με τη συνολική εικόνα της αγοράς – μπορεί να επιτελέσει έναν πολύπλευρο ρόλο.

Μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Μπορεί να προτείνει ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο της ανάπτυξης και της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Το Επιμελητήριο μπορεί επίσης να ασκεί εποπτικό ρόλο, ελέγχοντας την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα πρέπει να τηρούνται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Μπορεί να οργανώνει τη διεξαγωγή εξετάσεων, με στόχο την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο της μαθητείας. Και βεβαίως, να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξη των ασκούμενων στην αγορά εργασίας.

Τέλος, το Επιμελητήριο μπορεί να συμβάλει στο πλαίσιο της επικοινωνίας του θεσμού και της κινητοποίησης, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη χώρα μας. Μια κουλτούρα η οποία θα ξεφεύγει από στερεότυπα του παρελθόντος και θα αναδεικνύει νέες επιλογές και διεξόδους σταδιοδρομίας για τους νέους ανθρώπους.

Η στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής, με τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας, είναι για μας ένα ζητούμενο κρίσιμης σημασίας – όχι μόνο με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και γενικότερα την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, υγιούς μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Ο θεσμός της μαθητείας μπορεί να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε με κάθε τρόπο, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς”.

SHARE