Κυπριακές Τράπεζες: Μείωση των «κόκκινων« δανείων κατά 25% θα ζητήσει ο SSM

Μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 25% ή περίπου 6 δισ. ευρώ αναμένεται να ζητήσουν από τις κυπριακές τράπεζες οι ευρωπαίοι επόπτες το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε στη βουλή το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών.

Με βάση τις διεργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική τραπεζική αγορά από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism, SSM), αναμένεται πως θα ζητηθεί σημαντική μείωση στο ύψος των δανείων έως και 25% την επόμενη τριετία.

Δεδομένου ότι το συνολικό ύψος των NPLs στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα βρισκόταν στα 23,2 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Tράπεζας, η μείωση του 25% αντιστοιχεί στα 5,8 δισ. ευρώ. Οι λύσεις που προκρίνουν οι εποπτικές αρχές, σημειώνεται, είναι οι αναδιαρθρώσεις, διαγραφές και πωλήσεις δανείων για τις οποίες αναφέρεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης NPLs.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η αναθεωρημένη επιχειρηματική στρατηγική περιλαμβάνει πιο φιλόδοξους στόχους για την διαχείριση των NPLs μέσω της δημιουργίας κοινοπραξίας. Η στρατηγική προβλέπει συγκεκριμένα, διαγραφές στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και εισπράξεων από τη διαχείριση των NPLs που ανέρχονται κατά την πενταετία 2018-2022, σε περίπου 2 δισ. ευρώ , ενώ το ποσοστό προβλέψεων προς NPLs σημειώνεται ότι θα ανέλθει το 2022 στο 67%.

 

SHARE