Κροατία όπως λέμε …Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία της αγοράς εργασίας

Εξίσου σκληρή με την ελληνική φαίνεται ότι είναι η πραγματικότητα της αγοράς εργασίας για τους Κροάτες εργαζόμενους, καθώς η Κροατία μπήκε την 1η Ιουλίου στην Ε.Ε., με ποσοστό απασχόλησης μόλις 55%, των ενηλίκων 20-64 ετών, το χαμηλότερο στην ενωμένη Ευρώπη, μαζί με την Ελλάδα (στοιχεία 2012).

Η κατάσταση είναι μελανή και για τους νεότερους, καθώς το 22% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών στην Κροατία, δεν δούλευε, ούτε σπούδαζε, ούτε ελάμβανε κάποια μορφή επαγγελματικής κατάρτισης το 2012 (έναντι μέσου κοινοτικού όρου 17% το ίδιο έτος).

Οι Κροάτες δυσκολεύονται να βρουν δουλειά στη χώρα τους, παρότι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών, με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι μικρότερο από το αντίστοιχο τής Ε.Ε. (στο 21%, έναντι μέσου κοινοτικού όρου 26%) και παρά το γεγονός ότι ελάχιστοι νέοι εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο.

Το 2012, μόνο το 4,2% των νέων στην Κροατία είχε αφήσει το σχολείο πρόωρα, ποσοστό που όχι απλά είναι σαφώς καλύτερο από το μέσο κοινοτικό -12,8%- αλλά και υπερκαλύπτει ήδη τον στόχο της Ε.Ε. για το 2020 (10%).

SHARE