Κρατικά Λαχεία: “Πράσινο φως” στη σύμβαση από την Επ. Ανταγωνισμού

Εγκρίθηκε, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου των Κρατικών Λαχείων από την εταιρεία ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθ. 573/VII/2013 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου των «Κρατικών Λαχείων» από την εταιρεία «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, που αναφέρεται πρωτίστως στην παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, δεν αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς τις συνθήκες λειτουργίας των επιμέρους αγορών στις οποίες αφορά…

SHARE