Κορρές: Αγορά 1,6 εκατ. μετοχών από τη Nissos Holdings

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.  ενημερώνει ότι στις 1.2.2018 της γνωστοποιήθηκε από τους κ.κ Γεώργιο Κορρέ, Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρίας, Δημήτρη Βιδάκη, Διευθύνων Σύμβουλο και μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, Πέτρο Κατσούλα μη εκτελεστικό μέλος, την κα Μιράντα Χατζηιωάννου του Παναγή-Σταύρου, σύζυγο του κου Δημητρίου Βιδάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. και στις 2.2.2018 από τον κ. Χρήστο Γκλαβάνη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ότι στις 31.1.2018 πραγματοποίησαν τις ακόλουθες πωλήσεις μετοχών της Εταιρείας στην Nissos Holdings (CY) Ltd:

-πώληση 898.000 μετοχών από τον κο Γεώργιο Κορρέ, αξίας 4.561.840 ευρώ

-πώληση 66.650 μετοχών από τον κο Δημήτρη Βιδάκη, αξίας 338.582 ευρώ.

-πώληση 521.812 μετοχών από τον κο Πέτρο Κατσούλα, αξίας 2.650.805 ευρώ.

-πώληση 67.850 μετοχών της από την κα Μιράντα Χατζηιωάννου, αξίας 344.678 ευρώ.

-πώληση 48.200 μετοχών από τον κο Χρήστο Γκλαβάνη, αξίας 244.856 ευρώ.

Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης της μετοχικής συμφωνίας της Κορρές ΚΟΡΡΕΣ -1,00% με την Morgan Stanley (North Haven Private Equity Asia IV, L.P.) και την εταιρεία Profex, Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία προβλέπει  η οικογένεια Κορρέ να διατηρήσει το management και το 30% του μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 70% να μοιραστεί στους παραπάνω επενδυτές.

SHARE