«Καπνόσημο» μπαίνει σε Καζίνο, μουσικές σκηνές και πρακτορεία ΟΠΑΠ

«Καπνόσημο» μπαίνει σε Καζίνο, μουσικές σκηνές (άνω των 300 τ.μ) και στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ σύμφωνα με διάταξη που εμπεριέχεται στο πολυνομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, στις κατηγορίες αυτές δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας χώρου καπνιζόντων. Οι χώροι αυτοί δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το μισό του συνολικού εμβαδού του καταστήματος και προκειμένου να κάνουν χρήση της διάταξης, θα καταβάλλεται ετήσιο τέλος 200 ευρώ ανά τ.μ.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους.

«Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Έτσι, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 45 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-8-2011) αντικαθίσταται ως εξής :

«Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο».
Πηγή:www.capital.gr

SHARE