Καπέλο 32% έβαζαν παράνομα στα ασφάλιστρα πέντε εταιρείες – Πρόστιμο 850.000 ευρώ

 

Πρόστιμα συνολικού ύψους 850.000,00 ευρώ σε πέντε ασφαλιστικές εταιρείες επέβαλε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Πρόκειται για τις εταιρείες Allianz, Interamerican, Εθνική ΑΕΓΑ, Ευρωπαϊκή Πίστη και Μetrolife Alicο.
Οι πέντε ασφαλιστικές «κάνοντας χρήση καταχρηστικών όρων συναλλαγών προέβησαν σε αυθαίρετες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης και αρνούνταν την καταβολή Φ.Π.Α. επί των εξόδων νοσηλείας των καταναλωτών».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή διεξήγαγε έρευνα ύστερα και από καταγγελίες πολλών καταναλωτών, οι οποίοι κλήθηκαν να καταβάλλουν ιδιαιτέρως αυξημένα ασφάλιστρα.
Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι οι εν λόγω εταιρείες προέβησαν σε αυθαίρετες αυξήσεις των ασφαλίστρων τους που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε το ποσοστό του 32,71% σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, δίχως όμως να εξαρτούν τις αυξήσεις αυτές από ειδικά, καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

SHARE