Καθημερινή: Στο 45,54% το ποσοστό του Αρ. Αλαφούζου

Στο 15,44% διαμορφώθηκε το ποσοστό του Ιωάννη Αλαφούζου στην Καθημερινή μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίστοιχα η συμμετοχή του Αρ. Αλαφούζου αυξήθηκε στο 45,54%.

Ειδικότερα, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Καθημερινής μέσω της έκδοσης 27.200.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή, η οποία αποφασίσθηκε από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 09.01.2014, ο κος Ιωάννης Αλαφούζος είναι κύριος 4.725.313 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου σε σύνολο 30.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. (ποσοστό 15,44%.)

Επομένως , συνεπεία της άνω απόκτησης μετοχών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κος Ιωάννης Αλαφούζος υπερβαίνει πλέον το όριο του 15%.

Παράλληλα μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  μέσω της έκδοσης 27.200.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών  μετόχων με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή, η οποία αποφασίσθηκε από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 09.01.2014, ο κος  Αριστείδης Αλαφούζος  είναι κύριος 13.936.038 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου σε σύνολο 30.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Επιπλέον ο κος  Αριστείδης Αλαφούζος  είναι κύριος 13.936.038 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου σε σύνολο 30.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα στην Εταιρία  μεταβλήθηκε στις 28  Μαρτίου 2014 από 40,74% σε 45,54%.

SHARE