Κέρδος 200.000.000 ευρώ από την έξοδο στις αγορές – Θα πέσουν τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων

 

Το υπολογιζόμενο όφελος από την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, φθάνει τα  200 εκατ. ευρώ το χρόνο. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΟΙΚ,  από το ότι, η επιτυχία της έκδοσης (και ως προς το ποσό και ως προς το επιτόκιο), θα έχει  εμφανή επίδραση στα επιτόκια των εντόκων γραμματίων, τα οποία, κατά την έκφραση στελέχους του ΟΔΔΗΧ, «θα γκρεμιστούν κι άλλο».
Άρα, το Δημόσιο θα μπορεί στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, να καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες του με πολύ χαμηλότερα επιτόκια (η τελευταία  έκδοση των 6μηνων εντόκων έγινε με επιτόκιο 3,01%). Οι παράγοντες του ΟΔΔΗΧ, δεν αποκλείουν,  να εκδοθεί (χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος) και 12μηνο έντοκο γραμμάτιο, το οποίο θα απευθύνεται και στα ελληνικά νοικοκυριά.
Απώτερος στόχος είναι, επίσης, να μειωθεί η καμπύλη των επιτοκίων των ομολόγων. Είναι, εν προκειμένω, χαρακτηριστικό, ότι το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων μειώθηκε από το 6,06% το πρωί, στο 5,75% μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση.
Οπως ανέφεραν τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ, υπάρχουν πολλές επιπλέον ωφέλειες:
-Καθίσταται ευκολότερη η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους
-Μπορούν οι διεθνείς επενδυτές να συγκρίνουν στοιχεία ενεργητικού της ελληνικής οικονομίας με άλλες οικονομίες.
-Διευκολύνονται οι χρηματοροές προς τη χώρα (και όχι μόνον για δανεισμό).
-Διευκολύνονται οι ελληνικές τράπεζες για την προσφυγή τους σε αγορές.
SHARE