Κέρδη για 6 στις 10 βιομηχανίες και βιοτεχνίες της Αττικής το 2013

Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, παρά την κάμψη των πωλήσεών τους, κατέγραψαν το 2013 περίπου οι έξι στις δέκα βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Αττικής.

Οι κερδοφόρες υπερτερούν αριθμητικά των ζημιογόνων και ανέρχονται σε 55,1% του συνολικού αριθμού (59,8% αν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα προ φόρων). Ωστόσο, οι ζημιές των ζημιογόνων είναι δύο φορές μεγαλύτερες από τα κέρδη των κερδοφόρων.

Σε σύγκριση με το 2012, οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 17% (κατά 36% οι ζημιές προ φόρων), αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

Η εξέλιξη των συνολικών αποτελεσμάτων των βιομηχανιών της περιοχής το 2013 επηρεάζεται καίρια από την καταγραφή σημαντικών ζημιών της κερδοφόρου το 2012 μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας επεξεργασίας αργού πετρελαίου και την παράλληλη καταγραφή σημαντικών κερδών της ζημιογόνου το 2012 μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής αμυντικού υλικού.

Ωστόσο, σχεδόν οι έξι στις δέκα βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της περιοχής, είτε ήταν τελικώς κερδοφόρες είτε κατέγραψαν ζημιές, βελτίωσαν τα λειτουργικά τους αποτελέσματα, αν και τα συνολικά αντίστοιχα αποτελέσματα επιδεινώθηκαν.

SHARE