ΚΥΠΡΟΣ: “Κουρέματα” στις καταθέσεις …τέλος, λέει η Κεντρική Τράπεζα

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) διαβεβαιώνει με ανακοίνωσή της ότι δεν θα υπάρξει νέα μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, πέραν αυτής που έχει ήδη γίνει στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή και ότι όλες οι ανακεφαλαιοποιήσεις θα επιτευχθούν μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων ή με χρήματα από το πρόγραμμα στήριξης.

Η Κεντρική Τράπεζα απέκλεισε για πρώτη φορά την πιθανότητα νέου “κουρέματος” στις καταθέσεις.

Επίσης, διευκρινίζει ότι υπάρχει “μαξιλάρι” ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από το πρόγραμμα για παν ενδεχόμενο.

Οι κυπριακές Αρχές άρχισαν ήδη να εφαρμόζουν ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο διασφαλίζει ότι οι τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και βιώσιμες και ότι η ρύθμιση και εποπτεία του τραπεζικού τομέα έχει ενισχυθεί, αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να αντιμετωπίσουν κραδασμούς η ΚΤΚ θα επανεξετάσει το ισχύον πλαίσιο σε σχέση με τη διαδικασία χορήγησης δανείων, ώστε να εντοπίσει τυχόν κενά και να τα αντιμετωπίσει αναλόγως.

SHARE