ΚΟΡΡΕΣ: Αύξηση καθαρών κερδών 14% – Ανοδική πορεία πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΡΡΕς

Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ το εννεάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση στις πωλήσεις, στην καθαρή κερδοφορία και στις λειτουργικές ταμειακές ροές.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 1%, στα 44,4εκατ. ευρώ από 44,0εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2015, με θετική πορεία της μάρκας τόσο στην Ελλάδα (+4% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2015), όσο και στις αγορές προτεραιότητας (+2,1%) – ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και Νορβηγία.

Τα αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2016 ήταν 8,3εκατ. ευρώ (με την αφαίρεση της επίπτωσης έκτακτου κόστους στα πλαίσια προγράμματος αναδιοργάνωσης) από 8,2εκατ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 6,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 14% στα 1,3εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016 από 1,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων και του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές υπερδιπλασιάστηκαν στα 4,0εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016 από 1,4εκατ. ευρώ το  αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ.

Βασικοί άξονες στην στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ θα συνεχίσουν να αποτελούν:

  • η επένδυση στην έρευνα και στην παραγωγή πρωτογενούς καινοτομίας,
  • η επέκταση των στρατηγικών κατηγοριών μέσα από προϊόντα που εστιάζουν στα ελληνικά βότανα,
  • οι συνεργασίες συμβολαιακής γεωργίας με καλλιεργητές ανά την Ελλάδα, στο πλαίσιο αξιοποίησης των ελληνικών βοτάνων, προώθησης της βιολογικής καλλιέργειας και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Πρόσφατα παραδείγματα-αποτέλεσμα αυτής της συνεπούς προσπάθειας είναι το ελιξήριο νεότητας Χρυσός Κρόκος – το πρώτο καλλυντικό προϊόν με βιολογικό κρόκο Κοζάνης, η ανώτερη ποιότητα κρόκου στον κόσμο – αλλά και η αντιρυτιδική σειρά Καστανιά Αρκαδική – η παγκόσμια καινοτομία της ΚΟΡΡΕΣ βασισμένη στην καστανιά από την Αρκαδία

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 22,5 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ

Η εταιρεία  προέβη σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της συνάπτοντας την Παρασκευή 25.11.2016 κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 22,5 εκατ. ευρώ.

Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου και η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο δάνειο έχει πενταετή διάρκεια με διοργανώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Στην κάλυψη του δανείου συμμετέχουν επιπλέον οι τράπεζες EFG Eurobank, Alpha Bank  και Εθνική.

Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των ομολογιών θα γίνει σε δέκα (10) ανισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του Ομολογιακού Δανείου.

SHARE