ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Ποιοί και πόσα παίρνουν

Σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως και 27.000 ευρώ ( πολυμελείς οικογένειες) θα διανεμηθεί το κοινωνικό μέρισμα στα μέσα του Δεκεμβρίου σύμφωνα τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν λίγο πριν υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο στη Βουλή.  

Το ύψος του εισοδήματος θα κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα  και τον  αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρουσίασε  η υπουργός εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου:

-Ένα ζευγάρι με εισόδημα από 9 χιλ. ευρώ μέχρι 13,5 χιλιάδες ευρώ θα λάβει 375 ευρώ.

-Ενα ζευγάρι με ένα παιδί και εισόδημα από 5.250 έως 10.500 ευρώ θα λάβει 612 ευρώ.

Το κοινωνικό μέρισμα  δε θα πάρουν πολλά νοικοκυριά που για λίγα ευρώ υπερβαίνουν το όριο του οικογενειακού εισοδήματος (ανάμεσά τους και 400.000 χαμηλοσυνταξιούχοι) αλλά και όσοι  βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας.

Δηλαδή, δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

«Παγίδα» αποτελεί το  κριτήριο για την ακίνητη περιουσία η αξία της οποίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ.
Δεύτερη παγίδα αποτελεί το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εισοδήματος βάσει του οποίου θα διανεμηθεί το μέρισμα. Αν ληφθεί υπόψη μειώνεται το ύψος του μερίσματος. Όσον αφορά του ανέργους, τα κριτήρια αυτά θα εξειδικευτούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Ειδικότερα το κοινωνικό μέρισμα των 720 εκατομμυρίων που προήλθε κυρίως από την αύξηση των εσόδων από εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και από τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης  θα διανεμηθεί στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

Το ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει:

-τις 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος

-13.500 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη

-17.750 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο

-18.000 ευρώ για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα

-20.250 ευρώ για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη και τρία ανήλικα τέκνα

– 22.550 ευρώ για νοικοκυριά με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και τέσσερα ανήλικα τέκνα και

-7.000 ευρώ για νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα
Σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοούνται το σύνολο των προσώπων που μένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων.

Αυτό σημαίνει ότι οι άνεργοι ή ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται από τους συγγενικά τους πρόσωπα, θα συνυπολογίζονται σαν μέλη του νοικοκυριού όπως τα ανήλικα τέκνα και το ανδρόγυνο, προσαυξάνοντας κατά τι το ποσόν του επιδόματος, το οποίο θα υπολογίζεται ενιαία για όλους και όχι ξεχωριστά για τον άνεργο.
Περιουσιακά κριτήρια

Βάσει των νέων ρυθμίσεων, τα περιουσιακά κριτήρια καθορίζονται ως εξής:

-Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική φορολογητέα αξία όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όπως προσδιορίζεται από τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.

-Όσον αφορά την κινητή περιουσία, το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού (σε τράπεζες Ελλάδας και εξωτερικού, τρέχουσα αξία μετοχών, ομόλογα κλπ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε πρόσθετο μέλος με τρόπο που θα προσδιορίσει σχετική ΚΥΑ.

-Το συνολικό ποσό από τόκους των μελών του νοικοκυριού, όπως έχουν δηλωθεί για το φορολογικό έτος 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό που προκύπτει από τον τύπο: Ετήσιος τόκος = 9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να είναι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας κατά την τελευταία πενταετία, να είναι τουλάχιστον μία φορά ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός και να έχουν υποβάλει δήλωση για το φορολογικό έτος 2016.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα 2017 μέσω του Taxisnet, όπως και πέρσι, μέσα στις επόμενες ημέρες, όταν και θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα.

SHARE