ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ: Νέο νομοσχέδιο απλοποιεί τις διαδικασίες – Τι αλλάζει

Συστηματική και με ενιαίο τρόπο καταγραφή των κοινωφελών περιουσιών και απλοποίηση του πλαισίου που αφορά στις σχολάζουσες κληρονομιές προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί στη Βουλή ίσως και πριν το Πάσχα.

Το νομοθέτημα θα προβλέπει επίσης τον διορισμό «κηδεμόνα» και με τις νέες διατάξεις θα προωθείται η αξιοποίηση των περιουσιών, η εκποίηση και εκμίσθωση των ακινήτων τους.

Τα παραπάνω ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Δημήτρη Αναγνωστάκη.

Με το τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή- και στο οποίο έχουν ενσωματωθεί και οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας- γίνονται εννέα, σημαντικά, όπως τα χαρακτήρισε ο κ. Σταϊκούρας, βήματα. Συγκεκριμένα:

– Προβλέπεται η θέσπιση μητρώων κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών για την αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της καταγραφής, εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών.
– Προβλέπεται η οργάνωση μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία θα πρέπει να έχουν την υποδομή και τεχνογνωσία να ασκούν καθήκοντα εκκαθαριστών, διοικητών, διαχειριστών των κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.
– Αντικαθίστανται οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες διορισμού των προσώπων αυτών με ταχείες διαδικασίες διορισμού προσώπων στο ανωτέρω μητρώο, με στόχο την ελάφρυνση των δικαστηρίων από υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν διοικητικό χαρακτήρα.
– Προβλέπεται η περαιτέρω διασπορά της εποπτείας των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών στις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, προκειμένου να ασκείται η εποπτεία στον πλησιέστερο τόπο που επιτελείται και εκτελείται ο σκοπός ή βρίσκεται η έδρα του προσώπου που διοικεί την περιουσία.
– Προβλέπεται η περιέλευση των δικαστικών υποθέσεων ερμηνείας των διαθηκών και έγκρισης μεταβολής του κοινωφελούς σκοπού της περιουσίας, ύστερα από διαπίστωση ότι ο αρχικός σκοπός δεν μπορεί να εκτελεστεί στα κατά τόπους εφετεία αντί του εφετείου Αθηνών που εντάσσονται σήμερα.
– Προβλέπεται η καθιέρωση τακτικών ετήσιων ελέγχων όλων εν γένει των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, με ελεγκτικά γραφεία που λειτουργούν ως πιστοποιημένα όργανα λογιστικών ελέγχων και λειτουργούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών.
– Προβλέπεται η εισαγωγή ταχύτερων και αποτελεσματικών διαδικασιών προληπτικού ελέγχου, μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται των οργάνων εκκαθάρισης και διαχείρισης των περιουσιών.
– Προβλέπεται η εισαγωγή νέων διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιών, την εκποίηση και εκμίσθωση των ακινήτων τους, την κατασκευή έργων, τη χορήγηση υποτροφιών.
– Προβλέπεται η ενοποίηση, σε έναν νόμο, της αντιμετώπισης των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών, δεδομένου ότι τα θέματα διοίκησης είναι κοινά.

Σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να υπάρξουν σύντομα καλύτερα αποτελέσματα με την εγγραφή εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και η διαφάνεια και η καλύτερη οργάνωση στον τομέα αυτόν, από τον οποίο το δημόσιο θα μπορούσε εδώ και χρόνια να αυξήσει τα έσοδά του.

Πηγή: ΑΜΠΕ

SHARE