ΚΕΠΕ: Εδραιώνεται το θετικό κλίμα – Ζητούμενο η μείωση της ανεργίας

Η εδραίωση του θετικού κλίματος και η μετάβαση σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο παραμένει κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία, με επόμενο ζητούμενο την μείωση της ανεργίας, αναφέρει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στο Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων.

Η οικονομία της χώρας εμφανίζει σαφή σημάδια εκτόνωσης της δημοσιονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και ο πρόσφατος δανεισμός με την χρήση κρατικών μεσοπρόθεσμων ομολόγων δείχνουν έμπρακτα ότι ένα σημαντικό μέρος της εμπιστοσύνης από την διεθνή οικονομική κοινότητα έχει ήδη ανακτηθεί, επισημαίνει ο ερευνητής Στέλιος Καραγιάννης.  Τα πρώτα θετικά σημάδια έχουν επισημανθεί κατά το παρελθόν και από το ΚΕΠΕ, τόσο μέσα από την εκτίμηση του σύνθετου δείκτη προήγησης αλλά, κυρίως, από τον δείκτη αβεβαιότητας KEPE GRIV που είχε διαγνώσει έγκαιρα την σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την οικονομία της χώρας.

“Με σημαντικές θυσίες των Ελλήνων πολιτών, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη και ταχύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ των οικονομιών του ΟΟΣΑ στη μεταπολεμική ιστορία και επιτεύχθηκαν “δίδυμα-πλεονάσματα” τo 2013, με σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική οικονομία”, αναφέρει το ΚΕΠΕ.

To τέταρτο τεύχος της Ελληνικής Οικονομίας παρουσιάζει τις επιδράσεις της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στον εμπορευματικό λιμένα του Πειραιά στα πλαίσια της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Ελλάδας.

Στο δεύτερο άρθρο αναλύεται ο σύνθετος δείκτης προήγησης του ΚΕΠΕ ως εργαλείο εκτίμησης του βαθμού της κυκλικής πορείας της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Τέλος, στο τρίτο άρθρο αναδεικνύεται η σημαντικότητα του ρόλου της ψυχολογίας και της εμπιστοσύνης στις διεθνείς αγορές μέσα από την παρουσίαση των σχετικών δεικτών “φόβου” για τις αγορές της Αμερικής και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού δείκτη GRIV που δημιούργησε το ΚΕΠΕ και εκτιμάει σε ημερήσια βάση ο οργανισμός μας. Όπως είχε επισημανθεί και στο πρώτο τεύχος της παρούσας έκδοσης, ο εν λόγω δείκτης δείχνει ότι η σχετική επικινδυνότητα της ελληνικής οικονομίας έχει μειωθεί δραστικά.

SHARE