ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Δεν υπήρχε καμία εναλλακτική για Τρ. Κύπρου και Λαϊκή

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Eurogroup για εξυγίανση και ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών από ίδιους πόρους, δεν υπήρχε οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή πέραν της χρήσης των συγκεκριμένων μέτρων εξυγίανσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου.

Ακόμη η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι αυτά ήταν τα μόνα μέτρα που η εφαρμογή τους δεν απαιτούσε χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και η ίδια «εφάρμοσε, ως όφειλε, αυτές τις πολιτικές, χωρίς, όμως, να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στη λήψη τους».

Με αφορμή αναφορές σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της σε σχέση με την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε ότι το έγγραφο αυτό αφορά γνώμη της Κεντρικής κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το πλαίσιο περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων.

Το πλαίσιο αυτό περιελάμβανε σειρά νομοσχεδίων, εκ των οποίων και το νομοσχέδιο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, που περιλαμβανόταν στις πρόνοιες του προκαταρκτικού Μνημονίου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο είχε συμφωνηθεί με την Τρόικα το Νοέμβριο του 2012 και έθετε ως τελική ημερομηνία θέσπισης του την 31η Ιανουαρίου 2013.

SHARE