ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Πως θα διεκδικήσετε τα λεφτά σας – Ποιοί ετοιμάζουν τις προσφυγές

 

Να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ετοιμαστεί η προσφυγή κατά της Λαϊκής Τράπεζας  και να διεκδικήσουν την περιουσία και τα δικαιώματά τους, καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας.

Τα φυσικά πρόσωπα – μέλη του Συνδέσμου θα πρέπει να παραδώσουν αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πρόσφατο λογαριασμό δημόσιας ωφελείας κ.λπ. και οποιαδήποτε αλληλογραφία είχε ο καταθέτης με την τράπεζα μετά τις 15 Μαρτίου 2013.

Σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι θα πρέπει να παραδώσουν αντίγραφα πιστοποιητικών του νομικού προσώπου (ίδρυσης, μετόχων, διευθυντών), τελευταία τραπεζική κατάσταση των καταθέσεων και των υποχρεώσεων (σε περίπτωση συμψηφισμών), αντίγραφα συμβάσεων (εάν υπάρχουν) στις οποίες προνοείται δικαίωμα συμψηφισμού (σε περίπτωση συμψηφισμών) και οποιαδήποτε αλληλογραφία με την τράπεζα μετά τις 15 Μαρτίου 2013.

Τηλέφωνο: 00357 22740624 (Ώρες λειτουργίας 8:00 – 14:00) Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμο (ΣΥ.ΚΑ.ΛΑ)
στην διεύθυνση [email protected]

SHARE