Ιονική Ξενοδοχειακή: Κέρδη 1,8 εκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο

Κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΙΟΝΙΚΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2013 έναντι ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 11,0 εκατ. ευρώ πέρυσι, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

SHARE