Ιατρικό Αθηνών: Με 33,33% η Asklepios International GmbH

Σε περίπου 33,33% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του Ιατρικού Αθηνών, που αντιστοιχεί σε 28.912.452 μετοχές, ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Asklepios International GmbH.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Ιατρικό Αθηνών ενημερώνει κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 04.08.2014 από τον Dr. Bernardgr. Broermann και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία «ASKLEPIOS KLINIKEN GmbH» (στο εξής από κοινού με τον Dr. Bernardgr. Broermann, οι «Γνωστοποιούντες») και μητρική εταιρεία της «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH», ότι συνεπεία αγοράς συνολικά 6.288 μετοχών της Εταιρείας στις 30.07.2014 από τους Γνωστοποιούντες, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH» ανέρχεται πλέον σε περίπου 33,33% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αντιστοιχεί σε 28.912.452 μετοχές.

SHARE