Ιασώ: Έκλεισε το deal για πώληση του Ιασώ General στη CVC Capital

H Ιασώ ανακοίνωσε ότι συνήψε στις 5 Νοεμβρίου 2017 σύμβαση αγοραπωλησίας  για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην θυγατρική της εταιρεία Ιασώ General  στην εταιρεία «Hellenic Healthcare», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο.

Το Δ.Σ. της Ιασώ είχε κρίνει ικανοποιητική την προσφορά που είχε λάβει από τη Hellenic Healthcare S.A.R.L, εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα το Λουξεμβούργο, συμφερόντων της CVC Capital και των εγχώριων εταίρων της (Θεοχαράκης, Σπυρίδης).

Οπως αναφέρει, η αποτίμηση της επιχείρησης (enterprise value) ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων στην Εταιρεία αντιστοιχεί το ποσό των 19.446.000 ευρώ (το τίμημα).

Η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Για τον όμιλο Ιασώ, η πώληση της Iaso General ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα και θα μειώσει τον δανεισμό του, προσφέροντας την ευχέρεια να προχωρήσουν επενδύσεις στο core business της μαιευτικής κλινικής που διαθέτει και τα υψηλότερα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας.

SHARE