ΙΚΑ: Τέλος στις ουρές της ταλαιπωρίας

Τέλος μπαίνει στις ουρές και την ταλαιπωρία των χιλιάδων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, καθώς η ηλεκτρονική απογραφή, τους απαλλάσσει από την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας στα υποκαταστήματα του ταμείου.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποίησε την πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής απογραφής των προστατευόμενων μελών, συζύγων και τέκνων, και την απόδοση της ασφαλιστικής ικανότητας στους άμεσα ασφαλισμένους εργαζομένους και συνταξιούχους.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΙΚΑ, www.ika.gr, όπου παρέχονται διευκρινίσεις και όλες οι σχετικές πληροφορίες, που αφορούν στις διαδικασίες πιστοποίησης των χρηστών.

SHARE