ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη της ΔΕΗ για 450 θέσεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη από το ΑΣΕΠ, για δημοσίευση, η 3Κ/3025 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 450 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη ΔΕΗ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες (θέσεις – κλάδο κλπ) της ως άνω Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

SHARE