Η Envitec απορροφά δύο θυγατρικές

Με κεντρικό θέμα συζήτησης την απορρόφηση των θυγατρικών «Envitec ΑΠΕ Α.Ε.» και «Saniprime A.E. Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων», θα συνεδριάσει στις 20 Ιουλίου η γενική συνέλευση των μετόχων της Envitec A.E.

Παράλληλα, οι μέτοχοι θα ορίσουν έναν εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

 

SHARE