Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει το πρωτογενές πλεόνασμα

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει το πρωτογενές πλεόνασμα
Περιορίζονται μήνα με το μήνα οι δανειακές ανάγκες της κυβέρνησης καθώς ο λογαριασμός του δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος δείχνει ότι ο προϋπολογισμός έχει πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Οπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος οι καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση περιορίστηκαν.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.141 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2.760 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, στα οποία δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος,  διαμορφώθηκαν σε 10.529 εκατ. ευρώ, από 10.250 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 99 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 12.595 εκατ. ευρώ, από 13.889 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013.
Το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού (771 εκατ. ευρώ) διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 932 εκατ. ευρώ εάν συμπεριληφθούν έσοδα ύψους 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν δαπάνες ύψους περίπου 99 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
SHARE