Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ “ΣΦΑΓΜΕΝΟΥΣ” ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ PSI

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, προτείνει τις παρακάτω λύσεις για τους ομολογιούχους που υπέστησαν ζημιά από το PSI:

– Η ζημιά του 53,5% να αποκατασταθεί με έκδοση νέων ομολόγων ειδικού σκοπού, τα οποία θα αποκαθιστούν τις απώλειες ως εξής:
• Για συνολικές καταγραφόμενες ζημιές έως Euro 100.000 η αποκατάσταση αφορά στο 100%. Η διάρκεια των ομολόγων αυτής της κατηγορίας θα είναι ως ακολούθως:
Έως Euro 25.000, ομόλογα διάρκειας 3 ετών, από Euro 25.000 – Euro 50.000, ομόλογα διάρκειας 5 ετών, από Euro 50.000 – Euro 75.000, ομόλογα διάρκειας 7 ετών και για Euro 75.000- Euro 100.000, ομόλογα διάρκειας 10 ετών.
• Για τις απώλειες άνω των Euro 100.000, θα εκδοθούν νέα ομόλογα 10ετούς διάρκειας, με το ύψος των αποζημιώσεων να διαμορφώνεται ως εξής:
Από Euro 100.000 – Euro 200.000, το 50% της καταγραφόμενης ζημιάς, από Euro 200.000 – Euro 300.000 το 25%, από Euro 300.000 – Euro 400.000 το 12,5% και από Euro 400.000 και πάνω το 6%.
– Στη ρύθμιση θα συμμετάσχουν τα φυσικά πρόσωπα, που παραμένουν κάτοχοι ομολόγων μέχρι σήμερα, καθώς και όσοι ήταν κάτοχοι ομολόγων και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ διευκρινίζει ότι η παραπάνω ρύθμιση αφορά στην αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων, που διακρατούσαν φυσικά πρόσωπα έως την 10η Μαΐου 2010. Όσοι ομολογιούχοι προχώρησαν σε αύξηση θέσεων/αγορά ομολόγων από την 11η Μαΐου και πέρα, θα αποζημιωθούν μόνο για το μέρος που κατείχαν ως την προαναφερόμενη ημερομηνία (10.5.2010).
– Για τον υπολογισμό της συνολικής ζημιάς και της τελικής αποζημίωσης, θα ληφθεί υπόψη η τιμή κτήσης ανά ομόλογο.
Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα, που είχαν λάβει κρατικούς τίτλους ως αποζημίωση απόλυσης. Για αυτούς θα υπάρξει ειδική ρύθμιση.

SHARE