Η ΓΑΛΛΙΚΗ PMU ΚΑΙ Η INTRALOT OI ”ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ

Δύο ισχυροί επενδυτικοί όμιλοι, οι Γάλλοι της PMU, αλλά και η ελληνική Intralot, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση του δικαιώματος της αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος…
στην Ελλάδα, για 20 χρόνια. Το δικαίωμα αυτό το κατείχε μέχρι σήμερα ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ).

SHARE