Η Ανδρονίκη Μπούμη εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Eurobank

Αποτέλεσμα εικόνας για EUROBANK
H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank) ανακοινώνει ότι η κα Ανδρονίκη
Μπούμη ορίστηκε ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Eurobank σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 343 – 13.07.2017), σε αντικατάσταση της
κας Χριστίνας Ανδρέου η οποία μας γνωστοποίησε την παραίτησή της στις 26 Μαΐου 2017.
Το Δ.Σ. της Eurobank ευχαριστεί την κα Χριστίνα Ανδρέου για τη συμβολή της και δηλώνει ότι
σε επόμενη συνεδρίασή του θα ενσωματώσει τη νέα εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο
Δ.Σ. ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος αυτού,

SHARE