Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Συνάντηση ΣΕΠΕ με τον Υπουργό Οικονομικών – Τα οφέλη για κράτος και επιχειρήσεις

 

Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα είναι τεράστια, καθώς πέρα από το περίπου 1,5 δις ευρώ στην εξοικονόμηση κόστους ετησίως, ενδεικτικά για μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση με 50 ημερήσιες συναλλαγές, το e-invoicing μπορεί να εξοικονομήσει έως και 20 ανθρωπομήνες ανά έτος.

Σύμφωνα με τελευταίες πανευρωπαϊκές έρευνες τα οφέλη μόνο για το Δημόσιο Τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη από την ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορούν να ξεπεράσουν τα 40 δις ανά έτος.

Τα παραπάνω στοιχεία δόθηκαν από τον ΣΕΠΕ στον υπουργό ΟικονομικώνΓιάννη Στουρνάρα, στη συνάντηση που είχαν με παρόντες επίσης τους εκπροσώπους  του ΣΕΒ και του ΣΕΚΤ.

Όπως σημείωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕ,  Γιάννης Θεοδωρόπουλος: “Η τήρηση ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, η δημιουργία ενός ευέλικτου και ρεαλιστικού πλαισίου λειτουργίας, η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων της αγοράς και των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, αλλά πρώτιστα ο κεντρικός συντονισμός από πλευράς πολιτείας όλων των δράσεων που απαιτούνται αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχή και ταχύτερη διάδοση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης”.

Ο  Θανάσης Πετμεζάς, συντονιστής της Ομάδας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του ΣΕΠΕ, αναφερόμενος  στις δράσεις του ΣΕΠΕ για την προτυποποίηση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, την αποϋλοποίηση του Δελτίου Αποστολής καθώς και τη δυνατότητα για εναλλακτική ψηφιακή σήμανση των παραστατικών, με τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται, επεσήμανε την ετοιμότητα της αγοράς πληροφορικής να ανταποκριθεί και να υποστηρίξει γρηγορότερους ρυθμούς υλοποίησης του πλαισίου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι προτάσεις της μικτής ομάδας εργασίας των ΣΕΠΕ, ΣΕΒ και ΣΕΚΤ, εστιάζονται σε 4 άξονες:

• Ανάγκη  για ευρύτερη χρήση της  ηλεκτρονικής  τιμολόγησης, ακόμα και από πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,

• Κράτος ως ελεγκτικός μηχανισμός, με την αμεσότερη συλλογή των δεδομένων των συναλλαγών με κάθε πρόσφορη διαθέσιμη τεχνολογία, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιχειρήσεων, την παρακολούθηση του ΦΠΑ σε επίπεδο ημέρας και τη μείωση της φοροδιαφυγής μέσω διασταυρώσεων,

• Κράτος ως χρήστης υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στις προμήθειες του δημόσιου τομέα (B2G e-invoicing),

• Πλάνο εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας.

 

SHARE