Εύθραυστη ανάπτυξη 1 – 1,5% στη ευρωζώνη το 2014 “βλέπει” η Pimco

Σύμφωνα με τον Andrew Balls, επικεφαλής του ευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου της Pimco, το βασικό σενάριο για την Ευρωζώνη κάνει λόγο για ανάπτυξη μεταξύ 1% και 1,5%.

Το επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα έχει καταγράψει σημαντική βελτίωση, με την Pimco να αναμένει μία ήπια ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων και των καταναλωτικών δαπανών. Ωστόσο, οι πιστωτικές συνθήκες παραμένοντας «σφιχτές», συνιστούν βαρίδι για την περαιτέρω ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Pimco, τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών με τα «κόκκινα» δάνεια έχουν σταθεροποιηθεί, γεγονός που σηματοδοτεί τη μελλοντική βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών. Η Ευρωζώνη ενδέχεται να επωφεληθεί και από την βελτίωση της καταναλωτικής ζήτησης.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Pimco αναμένει, σε βάθος έτους, να κυμανθεί μεταξύ 0,75% και 1,25% ενώ η ανεργία δεν αναμένεται να υποχωρήσει κάτω του 12%.

Τέλος, η Pimco προτρέπει την ΕΚΤ να λάβει περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας, ωστόσο, σημειώνει πως η κεντρική τράπεζα δεν είναι ακόμη έτοιμη για ένα πρόγραμμα αγοράς ομολόγων.

SHARE