Ευρωσύμβουλοι: Στο 9,837% μείωσε το ποσοστό της η WW Investments

Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ενημερώνει ότι η WW Investments LLC στην συνεδρίαση του Χ.Α. της 17ης Απριλίου 2015, προχώρησε στηνπώληση 87.000 μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

Με την πράξη αυτή το ποσοστό της WW Investments κατέρχεται του ορίου του 10% και πλέον διαθέτει 783.000 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 9,837%.

SHARE