Ευρωπαϊκή Πίστη: Δίκτυο πωλήσεων με 5.000 συνεργάτες πανελλαδικά!

europaikipisti
Δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα Δίκτυα Πωλήσεων με περισσότερους από 5.000 συνεργάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., συνεχίζει να επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξή του ενώ στο Ά τρίμηνο του 2015, 192 νέοι Συνεργάτες προσχώρησαν στο Δίκτυο Πωλήσεων της Εταιρίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Ά τρίμηνο του 2015, 192 νέοι Συνεργάτες προσχώρησαν στο Δίκτυο Πωλήσεων της Εταιρίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω του Δικτύου Πωλήσεών της, διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 500.000 ασφαλιστηρίων συμβολαίων (στοιχεία 31.12.2014), με το σύνολο των αποζημιώσεων το 2014 να ξεπερνούν τα 70,3 εκ. €, έναν κύκλο εργασιών για το ίδιο έτος πάνω από 166 εκ. € και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από 254 εκ. €.

Η Διοίκηση της Εταιρίας, θα συνεχίζει να στηρίζει το Δίκτυο Πωλήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευσή του, η οποία είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, στην ορθή διάδοση του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης και στην ανάδειξη της φιλοσοφίας της Εταιρίας να είναι κοντά στους ασφαλισμένους της με ανθρώπινο πρόσωπο.

SHARE