Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της Κέκρωψ για την ΑΜΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Κέκρωψ» για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την από 21.3.20014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

SHARE