Επιστροφή ΦΠΑ: Ελληνικό ανέκδοτο! – Αναμονή μέχρι και 2,5 χρόνια!

 

Εως και δυόμιση χρόνια περιμένουν κάποιοι φορολογούμενοι για να απαντήσει η εφορία στο αίτημα επιστροφής ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, παρά τις οδηγίες που έχει δώσει το ίδιο το υπουργείο για ελέγχους- εξπρές με στόχο να μην ξεπερνιέται το 5μηνο ακόμα και στις περιπτώσεις ελέγχων επί των αιτήσεων!

Έως τις 8 Ιουλίου, εκκρεμούσαν στις εφορίες 6.467 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, εκ των οποίων οι 4.694 είναι σε αναμονή άνω των 120 ημερών. Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι αναλόγως της εφορίας, ο μέσος χρόνος αναμονής κυμαίνεται από 50 έως 848 ημέρες!

Όσον αφορά, δε, στα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές τις αιτήσεις, ανέρχονται συνολικά στα 1,136 δισ ευρώ, εκ των οποίων τα 967 εκατ. ευρώ έχουν «κολλήσει» στις μεγάλες εφορίες ήτοι στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, στη ΦΑΕ Αθηνών, στη ΦΑΕ Πειραιά, στη ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται:

α) Να πραγματοποιήσουν την επιστροφή για όσες αιτήσεις επιστροφής δεν απαιτείται προσωρινός έλεγχος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αρχείου και στη συνέχεια ενημερώνουν τη ΓΓΠΣ, απολογιστικά.

β) Να διενεργήσουν προσωρινό έλεγχο για τις αιτήσεις επιστροφής που απαιτείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του αρχείου.

γ) Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω προσωρινό έλεγχο κριθεί απαραίτητο, διενεργείται τακτικός έλεγχος, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, εκτός από την περίπτωση που η αίτηση επιστροφής αφορά φορολογική περίοδο για την οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οπότε ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πηγή: iefimerida.gr
SHARE