Επιμελητήριο Αχαίας: Επιστολή – διαμαρτυρία για τα φωτοβολταϊκά

 

“Εκφράζουμε την δυσφορία και το έντονο προβληματισμό μας των μελών μας επιχειρηματιών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά”, αναφέρει επιστολή του Επιμελητηρίου Αχαίας προς τον υπουργό Ενέργειας Ι.Μανιάτη και τον υφυπουργό Ασημάκη Παπαγεωργίου.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στο Επιμελητήριο Αχαίας είναι εγγεγραμμένες 131  επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον τομέα αυτό και το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται τους προκαλεί σοβαρά προβλήματα από την μείωση των εισοδημάτων με αποτέλεσμα να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις εκ του λόγου αυτού.

Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο άρθρο 4 παρ. 2 του νομοσχεδίου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριαμού του άρθρου 40 ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις» που αναφέρει τα ακόλουθα

« Ο ΛΑΓΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ η ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση, προβαίνουν έως 31.10.2014 σε μονομερή τροποποίηση της σύμβασης πώλησης/συμψηφισμού με την οποία θα προσδιορίζεται η νέα τιμή αποζημίωσης βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου καθώς και η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης με δήλωση του παραγωγού και την αποτελούν στον αντισυμβαλλόμενο έως την 31.12.2014»

Στα πλαίσια αυτά,  θα πρέπει να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα

  1. Η αρχική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και των μελών μας παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά,  προέβλεπε στο άρθρο 22, πως η σύμβαση τροποποιείται μόνο με έγγραφη και ρητή συμφωνία μεταξύ των μερών ιδίως για εναρμόνισή της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
  2. Από την αρχή της σύμβασης έως και σήμερα και μετά την ψήφιση του εν θέματι νομοσχεδίου, μειώνεται η αρχικά συμφωνηθείσα τιμή μεσοσταθμικά κατά 30% περίπου.
  3. Με την ενέργειά σας αυτή, ζητάτε από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού για το οποίο σαφώς και δεν ευθύνονται.

Όπως αντιλαμβάνεσθε, πέραν των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται στις επιχειρήσεις, είναι και θέμα δεοντολογίας καθώς δεν τηρείται η αρχική σύμβαση,(την οποία τον Υπουργείο σας συνέταξε και είναι νόμος τού κράτους),  σύμφωνα με την οποία επένδυσαν και στην πλειοψηφία τους δανείσθηκαν από το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τον λόγο αυτό.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας αυτή, καθώς πέραν της πρόκλησης σοβαρών προβλημάτων, η υπαναχώρηση από την πλευρά σας από τα συμφωνηθέντα στην αρχική σύμβαση, δημιουργεί και ένα έντονα δυσμενές κλίμα για προσέλκυση νέων επενδύσεων σε όλους τους τομείς, το οποίο επιθυμούμε ιδιαίτερα σήμερα όλοι οι φορείς.

SHARE