Επικουρικές: Αλλάζει το σύστημα – Με βάση τις εισφορές η σύνταξη

Με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση θα λειτουργεί το ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑ) για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2014, όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013 για το χρόνο ασφάλισης από 1.7.2014 και μετά, σύμφωνα με το euro2day.

Όπως προβλέπεται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1.7.2014, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως30.6.2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν,

β) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.7.2014 και εφεξής και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού».

Όπως αναφέρεται «από 1.1.2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες».

Οι μακροχρόνια άνεργοι θα εισπράττουν λιγότερα χρήματα από τριετίες, μέτρο που η κυβέρνηση υιοθετεί με στόχο να γίνει η συγκεκριμένη κατηγορία περισσότερο ελκυστική για τους εργοδότες. Όπως προβλέπεται «για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών (μακροχρόνια ανεργία) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω».

Παράλληλα τα ταμεία παύουν να εισπράττουν μια σειρά από πόρους που σχετίζονται με εισφορές τρίτων.

SHARE