Επαγγελματική στέγη – Ενοίκια: Η αλλαγή στο νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση

Σύμφωνα με την “Καθημερινή” υπό την πίεση της τρόικα και λόγω της μεγάλης χαλάρωσης των συμβάσεων ενοικίασης το ΥΠΑΝ επεξεργάζεται αλλαγές σύμφωνα με τις οποίες παρλέχεται η δυνατότητα στους ενοικιαστές να αποχωρήσουν από το ακινήτο ακόμα και πριν από την παρέλευση 12 μηνών από την έναρξη του μισθωτήριου συμβολαίου. Αρκεί να ειδοποιήσουν εγγράφως τον ιδιοκτήτη εντός τριμήνου και να καταβάλουν ένα ενοίκιο ως αποζημίωση. Αντιθέτως, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει έξωση σε ενοικιαστή θα πρέπει να τον αποζημιώσει με 24 ενοίκια.

SHARE