Εντολή Θεοχάρη στις εφορίες: Επιστροφές φόρου σε επιχειρήσεις εως 25 Απριλίου

Να εξοφληθούν οι επιστροφές φόρου στα νομικά πρόσωπα για τα οποία δεν θα πρέπει να γίνει φορολογικός έλεγχος ζητά ο Γενικός Γραμματέας με εγκύκλιό του.

Όπως αναφέρεται:

Στο πλαίσιο του χειρισμού των επιστροφών φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων που περιλαμβάνονται στο πρώτο αρχείο που διεκπεραιώνονται χωρίς έλεγχο, η αποστολή του οποίου έγινε σύμφωνα με το δεύτερο σχετικό, παρακαλούνται όλες οι υπηρεσίες να προβούν στην υλοποίηση αυτών, έως τις 25.4.2014.

Επίσης από το δεύτερο αρχείο που περιλαμβάνονται οι επιστροφές για τις οποίες απαιτείται έλεγχος, παρακαλούνται όλες οι υπηρεσίες να διενεργήσουν κατά προτεραιότητα τον έλεγχο για την χρήση 2010 λόγω επικείμενης παραγραφής της επιστροφής.

Η πραγματοποίηση των ανωτέρω επιστροφών θα παρακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

SHARE