Ενέχυρο μετοχές και σήματα του Πηγάσου για το ομολογιακό δάνειο των 80 εκατομμυρίων

 

Υποθήκη ακινήτου κατά το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, ενεχυρίαση μετοχών θυγατρικών και συγγενών εταιρειών και σημάτων ΜΜΕ περιλαμβάνει το ομολογιακό δάνειο των 80 εκατ. ευρώ που έλαβε ο Πήγασος. Το 86,3% του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ενώ το 13,7% για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών. Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Πηγάσου και των τραπεζών Εθνική, Alpha και Πειραιώς.

 

ΠΗΓΗ: typologies.gr

SHARE