Ελληνικά Καλώδια: Έκδοση ομολογιακού δανείου 3,5 εκατ. ευρώ

Η εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.3556/2007 την υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3.500.000 ευρώ με ομολογιούχους δανειστές τις Alpha Bank  και Alpha Bank London Ltd.

 

SHARE