Ελένη Μενεγάκη: Υπογράφει σύμφωνο συμβίωσης με τον Ματέο – Τι προβλέπει

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος δεν θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Το ζευγάρι θέλει να είναι μαζί και επισήμως και γι’ αυτό επέλεξε να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Ciao το σύμφωνο συντάχθηκε στο γραφείο του πληρεξούσιου συμβολαιογράφου και πλέον όλα είναι έτοιμα για τις υπογραφές.

Το σύμφωνο συμβίωσης αναφέρει χαρακτηριστικά:

Ι. Περιουσιακές σχέσεις

«Οι συμβαλλόμενοι διατηρούν κατά τη διάρκεια της συμβίωσης την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, τόσο για τα ανήκοντα σήμερα σ’ αυτούς περιουσιακά στοιχεία, όσο και για εκείνα τα οποία θα αποκτήσουν στο μέλλον, κατά τη διάρκεια του συμφώνου». Οι δύο τους συμφώνησαν επίσης ότι «το παρόν σύμφωνο συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των συμβαλλομένων. Ο αφενός συμβαλλόμενος δήλωσε προσέτι ότι συγκατατίθεται, ώστε η αφετέρου συμβαλλόμενη να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμο του».

ΙΙ. Επώνυμο τέκνων και γονική μέριμνα

«Στην περίπτωση που αποκτήσουν μαζί παιδιά όσο βρίσκεται σε ισχύ το σύμφωνο ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητας του, συμφωνείται ότι θα φέρουν το επώνυμο Παντζόπουλος και ότι η γονική μεριμνά τους θα ανήκει και στους δύο γονείς και θα ασκείται από κοινού, εφαρμοσμένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν τη γονική μέριμνα τέκνων που γεννήθηκαν σε γάμο».

Κι αν χωρίσουν;

Σύμφωνα με το έγγραφο: «Το παρόν σύμφωνο συμβίωσης δύναται να λυθεί με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων, η οποία θα γίνει αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση του ενός από αυτούς, η οποία θα ισχύσει αφότου κοινοποιηθεί στον άλλο με δικαστικό επιμελητή ή αυτοδικαίως αν συναφθεί γάμος μεταξύ των συμβαλλομένων ή μεταξύ ενός από αυτούς και τρίτου. Στις δύο πρώτες από τις παραπάνω περιπτώσεις η λύση του παρόντος συμφώνου συμβίωσης επέρχεται και θα ισχύσει από την κατάθεση του αντίστοιχου συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο, όπου έχει, καταχωρηθεί και η σύσταση αυτού, ενώ στην τρίτη περίπτωση επέρχεται αυτοδικία».

ΙΙΙ. Κληρονομικά δικαιώματα

«Σε περίπτωση λύσεως του παρόντος συμφώνου συμβίωσης με οποιονδήποτε τρόπο, κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν δύναται να απαιτήσει από τον άλλον διατροφή.» Το σύμφωνο θα έχει ισχύ από τη στιγμή που θα υπογραφεί και θα κατατεθεί στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων και την καταχώρηση του στο ειδικό Βιβλίο του Ληξιαρχείου.

SHARE