Εκτόξευση της ανεργίας στην Κύπρο

Στις πενήντα δύο χιλιάδες, ή 11,8% του εργατικού δυναμικού, εκτοξεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

Οι 29 χιλ. ήταν άνδρες και 23 χιλ. γυναίκες ενώ ο αριθμός των εργαζομένων ήταν 388,6 χιλιάδες άτομα.

Το εργατικό δυναμικό (δηλαδή οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι) ανερχόταν σε 440.604 πρόσωπα το 2012 από τους οποίους το 52,7% ήταν άντρες και το 47,3% γυναίκες.

Το ποσοστό απασχόλησης για τα πρόσωπα 20-64 ετών ήταν 70,2%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες ήταν 76,1% ενώ για τις γυναίκες ήταν αρκετά χαμηλότερο 64,8%.

Το ψηλότερο ποσοστό ανεργίας αφορούσε τους νέους κάτω των 25 ετών, καθώς ανερχόταν στο 27,8% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

SHARE