Εθνική: Roadshows σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Ασία

Σειρά παρουσιάσεων και επαφών με διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια θα πραγματοποιήσει η διοίκηση της Εθνικής, με επικεφαλής τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Πέτρο Χριστοδούλου, σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Ασία, ενώ ήδη ξεκίνησαν τα conference calls στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ.

Σε ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα η τράπεζα θα ολοκληρώσει τη διαδικασία ως τη γενική συνέλευση στις 10 Μαΐου, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η έκδοση ομολόγου για την άντληση ρευστότητας για ποσό 750 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Εθνικής προχωρεί στην υλοποίηση ενός σχεδιασμού που περιλαμβάνει την αύξηση κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ και ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1,04 δισ. ευρώ, δηλαδή στη συγκέντρωση κεφαλαίων 3,54 δισ. ευρώ που θα επιτρέψουν την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τα stress tests και ανέρχονται σε 2,183 δισ. ευρώ και σε επόμενο στάδιο, την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ.

Η αύξηση πραγματοποιείται με έναν αγώνα δρόμου, αφού το αρχικό πλάνο προέβλεπε την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων.

Εν τέλει κρίθηκε ότι ο σχεδιασμός δεν βγαίνει χρονικά, μια που το χρονοδιάγραμμα που έδιναν οι εποπτικές αρχές δυσκόλευε κινήσεις όπως η πώληση στοιχείων του ενεργητικού που εξαρτάται από τις συνθήκες των αγορών για να είναι αποτελεσματική και να έχει οφέλη.

Σε συνδυασμό με ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για την Ελλάδα και τις τράπεζές της, η απόφαση για αύξηση προκρίθηκε τελικώς, αφού διερευνήθηκε η ύπαρξη σημαντικού ενδιαφέροντος από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Πηγές της Εθνικής εκτιμούν ότι η αύξηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία που «τρέχει» η Eurobank, αφού απευθύνεται σε διαφορετική πηγή επενδυτών.

Πάντως, το παράλληλο των δύο αυξήσεων ήταν μια παράμετρος που οδήγησε μέλη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καταψηφίσουν κατ’ αρχάς την αύξηση της Εθνικής, η οποία εγκρίθηκε με καθυστέρηση μίας ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στις 6 Μαΐου, ενώ η γενική συνέλευση έχει οριστεί για τις 10 Μαΐου.

Θα ακολουθηθεί η διαδικασία του διεθνούς βιβλίου προσφορών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας προς θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια.

Η διαδικασία έχει ως στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση της αύξησης και την προσέλκυση νέων υψηλής ποιότητας επενδυτών που επιδιώκουν συμμετοχή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co International plc θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές και Διεθνείς Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, ενώ δεν θα υπάρχει εγγυητής κάλυψης.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και της αύξησης, η Εθνική θα έχει δείκτη βασικών κεφαλαίων (ΕΒΑ Core Tier 1) ύψους 18,2% (pro forma) και δείκτη Κύριων Βασικών Ιδιων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) ύψους 11,7% (pro forma) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η μικρή καθυστέρηση στην έγκριση της αύξησης μετέθεσε για την ερχόμενη εβδομάδα την έκδοση του ομολόγου, την οποία η διοίκηση προετοίμαζε ήδη πριν από την αύξηση. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το Πάσχα από την NBGI, ενώ παρουσιάσεις στο Λονδίνο για την έκδοση θα πραγματοποιήσουν οι Μerrill Lynch, Citi, Goldman Sachs και HSBC.

Πηγή: naftemporiki

SHARE