Εθνική Τράπεζα: Στα 6,7 εκατ. ευρώ οι δαπάνες σε διαφήμιση και δωρεές στο 9μηνο

Στα 6,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι δαπάνες της Εθνικής Τράπεζας στο 9μηνο του 2017 για διαφημιστική προβολή και δωρεές.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν .4374/2016 (ΦΕΚ Α ́
50/1.4.2016) «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενη μέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί τα στοιχεία στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν αναφορικά με πληρωμές που διενεργήθηκαν, προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, εντός της εννεάμηνης περιόδου που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2017.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

SHARE