Εθνική Τράπεζα: Δεν ασκήθηκε κανένα warrant στην 8η άσκηση

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι δεν ασκήθηκε κανένα Warrant επί μετοχών έκδοσης της τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στην 8η άσκηση warrants.

Συνεπώς, τα εκδοθέντα Warrants τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανέρχονται σε 245.745.661, ενώ οι μετοχές της Τράπεζας επί των οποίων σύρονται και τις οποίες κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέρχονται σε 134.819.987.

SHARE